• جامع الشتات - جلد هفتم  (میرزا ابو القاسم قمی)
    جامع الشتات - جلد هفتم فرازی چند از زندگی مؤلف: سخن از زندگی نابغه‌ای بزرگ و محققی اندیشمند مانند میرزای قمی برای من که یکی از مریدان مکتبش هستم فرحبخش و بی تردید برای هر خواننده‌ای نیز نشاط آور است. علاوه بر جهات مفید و لازم و زیبای دیگر که در شناختن شخصیت شخصیت‌های علمی هست.. به گمانم بهتر است سخن را به همان رسم و سنت زمان خود او که در شناسنامه و معرفی افراد معمول بود آغاز کنیم: - میرزا ابو القاسم ابن مولی (ملا) محمد حسن، گیلانی رشتی شفتی دار لسروری جاپلقی قمی، در عرف عمومی به " میرزای قمی " و در عرف محافل علمی به " محقق قمی " معروف است. نام پدرش همانطور که در بالا آمد " محمد حسن " میباشد که در زبان مردم بطور اختصار به " حسن " معروف بوده است و چون در زمان وی، لقب " ملا " رایج بود وی را " ملا حسن " می خواندند. ملا واژه ای ترکی به معنای دانشمند، استاد و خبیر میباشد که در بعضی از لهجه‌های ترکی " منلا " نیز آمده است و بعضیها عقیده دارند که ملا مخفف منلا میباشد... مشاهده ادامه


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :